Ràdio Begur

Ràdio Begur

BENVINGUTS

Benvinguts al Blog Oficial de Ràdio Begur


dimecres, 10 de maig de 2017

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS VEGETALS

Begur impulsa la recollida selectiva dels residus vegetals
 
Font: Ajuntament de Begur - Dimecres, 10/05/17
 
Els residus vegetals són, segons el propi alcalde de Begur, Joan Loureiro, un dels principals problemes de la recollida municipal. No oblidem que Begur és un municipi amb molts habitatges unifamiliars amb jardins, especialment al llarg de les 50 urbanitzacions que té actualment el municipi.
 
Aaquests residus, segons la legislació vigent, no poden ser admesos ni als abocadors ni als centres de tractament de residus municipals, com tampoc es permet la seva crema. Davant aquesta situació, el nou govern begurenc ha decidit impulsar la seva recollida selectiva per, seguidament, fer el seu tractament per a l’obtenció de compost o biomassa.
 
Model de contenidor per a restes vegetals de particulars.
(Foto: Ajuntament de Begur)
 
 
Per poder portar a terme aquesta nova iniciativa, l’Ajuntament ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, que l’ha implementant amb la distribució de grans contenidors en punts estratègics. Segons el conveni signat entre les dues administracions, el Consell instal·larà 24 contenidors al municipi. Els seus emplaçaments els ha determinat l’àrea municipal de Medi Ambient. Els contenidors, amb una capacitat de 9 metres cúbics i propietat de l’ens supramunicipal, només admeten restes vegetals provinents de particulars.
 
La freqüència del buidatge serà quinzenal, encara que en èpoques de major necessitat o per avís de l’Ajuntament aquesta freqüència pot ser setmanal. El cost del servei serà de 50 euros per cada tona de restes vegetals recollida, i de 10 euros al mes en concepte de lloguer de cada contenidor. El pagament es farà semestralment. Per la seva banda, el Consell es compromet a fer campanyes de difusió i sensibilització a la població, en col·laboració amb l’Ajuntament, amb la finalitat de millorar la qualitat i la quantitat de les restes vegetals recollides. La durada del conveni entre les dues administracions per aquest nou servei és de 4 anys, essent prorrogable anualment.