Ràdio Begur

Ràdio Begur

BENVINGUTS

Benvinguts al Blog Oficial de Ràdio Begur


dilluns, 26 de febrer de 2018

CONVOCATÒRIA DE PLE

Demà dimarts, 27 de febrer del 2018, hi haurà Ple de l'Ajuntament de Begur, a la Sala de plens, a les 20.30h, amb la següent
 
ORDRE DEL DIA:
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
2.- Informacions d'Alcaldia
 
3.- Donar compte del Decret d’Alcaldia Núm. 2018-0041 de modificació de cartipàs municipal. (EXP. 262/2018).
 
4.- Modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Begur. (EXP. 356/2018)
 
5.- Desestimació de reclamacions contra l’acord d’imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de l’enllumenat públic del carrer Santiago Rusiñol de Sa Riera. Aprovació definitiva de l’acord d’imposició i d’ordenació de contribucions especials (EXP. 1317/2017).
 
6.- Imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de les obres d’enllumenat públic a Sa Punta, Fases 3A, 3B, 4A, 4B, 4C i 4D. (EXP. 1486/2017).
 
7.- Aprovació inicial de la modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector S-21 “Montcal-2”. (EXP. 131/2018).
 
8.- Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM referida a l’ajust de la delimitació del sector S-6b Es Torradors (B) i els àmbits contigus. (EXP.823/2017).
 
9.- Aprovació provisional de la Modificació puntual de la fitxa número 2 del Catàleg de masies i cases rurals del POUM de Begur. (EXP.2448/2017).
 
10.- Aprovació definitiva de de l’Ordenança Municipal de tramitació dels expedients urbanístics i d’activitats (OMTEUA). (Exp.154/2017).
 
11.- Aprovació inicial de l'expedient 1/2018, de modificació de crèdits del pressupost vigent. (EXP. 446/2018).
 
El Ple de l'Ajuntament, durant la sessió de gener d'enguany.
(Foto: Ajuntament de Begur)