Ràdio Begur

Ràdio Begur

BENVINGUTS

Benvinguts al Blog Oficial de Ràdio Begur


dilluns, 26 de juny de 2017

PLE EXTRAORDINARI DEL MES DE JUNY

CONVOCATÒRIA PROPER PLE

 
Tipus de convocatòria                 Extraordinària
Data i hora                                   27 / de juny / 2017 a les 20:30
Lloc                                              Sala Plens Ajuntament de Begur
 
 
 
ORDRE DEL DIA :
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de l’Ajuntament. 
 
2.- Informacions d’Alcaldia.
 
   3.- Fixació de les dues festes locals per a l’any 2018.
 
   4.- Nomenament de Jutge de Pau titular del municipi de Begur.
 
5.- Aprovació del text refós de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística  municipal. Ajusts dels límits de la zona verda i els equipaments públics situats sota el carrer de S’Antiga al Polígon d’Actuació PU-3 Port d’es Pi a Sa Riera.