Ràdio Begur

Ràdio Begur

BENVINGUTS

Benvinguts al Blog Oficial de Ràdio Begur


dilluns, 7 de novembre de 2016

PLE DE L'AJUNTAMENT DE BEGUR

Ple de l'Ajuntament de Begur, demà dimarts, a les 20,30 hores. Pressupostos.

 
C O N V O C A T Ò R I A

 L’Alcalde us convoca a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que es durà a terme el proper dia 8 de novembre de 2016 (dimarts) a 2/4 de 9 del vespre, en primera convocatòria i dos dies després a la mateixa hora en segona convocatòria, cas de no existir el quòrum exigit en la primera, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, a la fi de resoldre sobre l’aprovació, si s’escau, dels punts inclosos en el següent

ORDRE DEL DIA :

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de l’Ajuntament.
2.- Informacions d’Alcaldia.
3.- Aprovació inicial del pressupost general de la Corporació per a l’any 2017. Aprovació de les bases d’execució del pressupost i de la plantilla de personal.
4.- Aprovació de la modificació del contracte de recollida i transport de residus sòlids urbans.
5.- Concessió de bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana a l’Associació Esportiva Ses Falugues.
6.- Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania.
7.- Moció per a garantir que l’Administració actualment titular de l’autopista AP-7 no prorrogui la concessió.

 BEGUR, 3 de novembre de 2016

 L’ALCALDE,

 Joan Manel LOUREIRO VALL