Ràdio Begur

Ràdio Begur

BENVINGUTS

Benvinguts al Blog Oficial de Ràdio Begur


dilluns, 6 de novembre de 2017

CONVOCATÒRIA DE PLE

Ple de l’Ajuntament de Begur, demà a les 20.30 hores
 
Font: Ajuntament de Begur - Dilluns, 06/11/17
 
El consistori de l’Ajuntament de Begur es reuneix demà dimarts, 7 de novembre, a les 20.30 hores, al saló de sessions de la Casa de la Vila en sessió extraordinària amb el següent ordre del dia:
 
  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors en dates de 26-09-2017 i 24-10-2017.
  2. Informacions d’alcaldia.
  3. Aprovació inicial del pressupost general de la Corporació per a l’any 2018. Aprovació de les bases d’execució del pressupost i de la plantilla de personal. (Expedient 2391/2017).
  4. Aprovació de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals. (Expedient 2389/2’17).